اطلاعیه

اطلاعیه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه
دانشجویان محترم، در صورتی که دانشگاه شما تاکنون دعوتنامه دریافت ننموده است، لطفا آدرس پست الکترونیکی مدیر گروه دانشگاه خود را به آدرس دبیرخانه مسابقات ارسال نمایید تا دعوتنامه ارسال گردد.
با تشکر
دبیر اجرایی مسابقات

آدرس کوتاه :