نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات مهم جهت شرکت در مسابقه

نکات مهم جهت شرکت در مسابقه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دبیر اجرایی مسابقات در خصوص محیط نرم افزاری مسابقات، زمانبندی و مدارک لازم برای پذیرش گروه ها توضیحاتی را ارائه نمودند که در ادامه به آن اشاره شده است

محیط نرم افزاری مسابقه برنامه نویسی غرب کشور

:OS
-Xubuntu 18.04.1 LTS(x64)

:Desktop
-Xfce

: Editors
-vi/vim
-gvim
-geany
-atom

:Language
-java
openjdk version "10.0.2" 2018-07-17
OpenJDK Runtime Environment (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.4)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 10.0.2+13-Ubuntu-1ubuntu0.18.04.4, mixed mode)

-C
gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04)

-C++
g++ version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04)

-Python3
Python 3.6.5

-Python2
Python 2.7.15rc1

:IDEs
-Eclipse (Version: Photon Release(4.8.0))

-IntelliJ (IDEA 2018.2.6 Community Edition)

-CLion (2018.2.6)

-PyCharm(2018.2.5)

-Code::Blocks(Release 16.01)

 

روز چهارشنبه ۲۰ آذر

ساعت 15 الی 16 پذیرش

ساعت 16 تا 17:30 برگزاری مسابقه آزمایشی

18 حرکت سرویس به سمت محل اسکان از محل دانشکده مهندسی

ساعت 19:30 شام

 

روز پنجشنبه ۲۱ آذر

ساعت ۷ حرکت سرویس از محل اسکان به محل برگزاری مسابقه(دانشکده مهندسی)

ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۵: صبحانه و پذیرش

ساعت ۸: شروع مسابقه

ساعت ۱۲ پایان مسابقه

ساعت ۱۲ تا ۱۴ نماز و ناهار

ساعت ۱۴ تا ۱۶ اختتامیه

 

تمامی اعضای تیم های شرکت کننده برای احراز هویت باید اصل کارت دانشجویی و کارت ملی خود را ارائه دهند. به هیچ وجه بدون مدارک ذکر شده اجازه شرکت در مسابقه داده نخواهد.

در ضمن در صورتی که تصویر کارت دانشجویی و کارت ملی خود را ارسال ننموده اید، به هنگام پذیرش آنها را تحویل مسئول پذیرش دهید.

گواهی شرکت در مسابقه و گواهی پرداخت وجه در پایان مراسم اختتامیه به افراد تحویل خواهد شد