هزینه ثبت نام

 

هزینه ثبت نام برای هر تیم اول هر دانشگاه: 1500000 ریال

هزینه ثبت نام برای تیم های بعدی(در صورت ظرفیت) 3000000 ریال

برای دانشگاه بوعلی سینا: تیم برگزیده مسابقات داخلی: 100 درصد تخفیف.

تیم دوم 50 درصد تخفیف