ثبت نام در مسابقات

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.

لازم است که هر تیم تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی اعضای خود را در یک فایل زیپ به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه مسابقات ارسال نماید.