قوانین و مقررات

 

1-مسابقه به صورت تیمی برگزار می‌شود. هر تیم شامل 3 عضو می‌باشد.

2-مدت زمان مسابقه ۴ الی ۵ ساعت و تعداد سوالات مسابقه بین ۷ تا ۱۱ سوال خواهد بود. مدت زمان دقیق مسابقه قبل از شروع مسابقه اعلام خواهد شد.

3-همراه داشتن هرگونه وسیله‌ی الکترونیکی در محل مسابقه (مانند ماشین حساب، حافظه‌های فلش و ... ) ممنوع می باشد.

4-ورود هرگونه ماده خوراکی به محیط مسابقه ممنوع است. در طول مسابقه از شما پذیرایی خواهد شد.

5-هر تیم در زمان مسابقه تنها یک کامپیوتر رومیزی در اختیار خواهد داشت.

6-هر گونه استفاده از کامپیوتر به غیر از حل سوالات و ارسال پاسخ، مانند تلاش برای دسترسی به سرور تیم داوری غیر مجاز است. با فرد خاطی طبق تصمیم تیم داوری برخورد خواهد شد.

7-هر تیم مجاز است حداکثر 30 صفحه A4 یکرو حاوی مطالب چاپ شده در روز مسابقه همراه داشته باشد.

8-زبان‌های مجاز در مسابقه C و C++ و Java و python خواهد بود.

9- سیستم داوری مسابقه pc^2 خواهد بود. برای آشنایی تیم‌ها با سیستم داوری، قبل از مسابقه، یک مسابقه‌ی تمرینی کوتاه برگزار خواهد شد.

10-در رتبه بندی تیم‌ها تیمی که تعداد سوال بیشتری حل کند بالاتر قرار خواهد گرفت، در صورتی که دو تیم تعداد برابری سوال حل کنند، تیمی که دارای مجموع زمان بهتری است بالاتر قرار خواهد گرفت. زمان یک تیم برابر با مجموع زمان سوالات حل شده، به اضافه‌ی 20 دقیقه جریمه به ازای هر ارسال اشتباه برای سوالهای حل شده خواهد بود.