تیم های حاضر

نام تیم نام دانشگاه وضعیت ثبت نام  
capsloack کردستان نهایی  
THR34 رازی نهایی  
Code nagoo momen رازی نهایی  
Sysout صنعتی همدان نهایی  
qwerty صنعتی همدان نهایی  
18 بوعلی سینا نهایی  
Full Metal programmers بوعلی سینا نهایی  
Dragon_nest بوعلی سینا نهایی  
ICPC++ بوعلی سینا نهایی  
LSP دانشگاه ملایر نهایی  
انیاک دانشگاه ملایر نهایی  
کیبورد خرابه رو ندین به ما دانشگاه صنعتی همدان نهایی  

 

در صورت پرداخت وجه وضعیت تیم ها به صورت نهایی می گردد

راهنمای کد پرداخت:

کد 1- هزینه ثبت نام 1500000ریال می باشد

کد 2-  هزینه ثبت نام 3000000 ریال می باشد.

کد 3- به دلیل نامشخص بودن تیم اول دانشگاه هزینه نامعلوم است. نیاز است که مدیر محترم گروه تیم اول را به معرفی نماید.

 

برای پرداخت هزینه ها به درگاه پرداخت های دانشگاه بوعلی سینا pay.basu.ac.ir مراجعه نموده و به عنوان شخص حقیقی و با شناسه پرداخت 1105174مبلغ مورد نظر را واریز نموده و رسید واریز وجه را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.