تماس با ما

 

پست الکترونیک دبیرخانه مسابقات : acm@basu.ac.ir

پست الکترونیک دبیر اجرایی : sakhaei@basu.ac.ir

سوالات خود را میتوانید به شناسه @HS98_77 در پیامرسان های تلگرام و بله ارسال نمایید .